Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností REMIVAR , sro, IČ: 28977874. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze ,oddíl V ,vložka 157342 , a je provozovatelem obchodního systému (dále jen "provozovatel") prostřednictvím systému elektronického obchodu (dále jen "obchod").

2. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji jakož i zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s podnikající fyzické osoby, se vztahují zejména ustanovení Obchodního zákoníku, resp. Občanského zákoníku.

3. Kupujícím je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická či právnická), která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

4. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

5. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

6. Zboží - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce prevádzkovateľapre nákup prostřednictvím obchodu.

7. Zboží zhotovený podle zvláštních požadavků kupujícího - je zboží který byl speciálně objednané od dodavatele provozovatelem pro konkrétního kupujícího na základě specifikace dané kupujícím a za který byla provozovatelem vyžádána finanční záloha.

8. Pracovní doba je stanoven následovně - v pracovních dnech od 08:30 do 16:30 hod. s polední přestávkou v době od 11:30 do 12:00 hod.

9. Spotřebitel - při podomním a zásilkovém prodeji se jím rozumí fyzická osoba, která zboží nebo věcná plnění a výkony z poskytnuté služby kupuje a ty její neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.

Obchod provozuje
REMIVAR s.r.o.
Podnikatelská 565/10A
190 11 PRAHA 9 - Běchovice
IČO: 28977874
DIČ: CZ28977874
Created by © 2018 WebCreative.info
All rights reserved.
Newsletter
Přihlásit se k odběru novinek