Reklamační řád

Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

1. Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č 40/1964 Sb Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Datum spotřeby je u všech výrobků minimálně 30 dnů ode dne expedice zboží, v opačném případě je zákazník o kratší době spotřeby telefonicky informován.

2. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky.

3. V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.

4. Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, ochraných zámek pokud obal výrobku obsahuje tyto známky nesmějí být porušeny nakolik jsou to známky originality, které byly dodány spolu s ním .

5. Společnost REMIVAR s r.o. nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.

6. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné.

7. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen písemně kontaktovat prodávajícího (e-mailem nebo průvodním dopisem) a počkat na jeho pokyny. Následně doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady reklamované zboží a to čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a faktur. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám je na požádání sdělíme telefonicky nebo formou e-mailu. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listě, případně kontaktuje prodávajícího pro zpřesnění uplatnění reklamace.

8. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě.

9. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

10. Reklamace se zasílají výhradně na adresu prodejny: REMIVAR sro, Podnikatelská 565 ,190 11  Praha 9 –Běchovice

Obchod provozuje
REMIVAR s.r.o.
Podnikatelská 565/10A
190 11 PRAHA 9 - Běchovice
IČO: 28977874
DIČ: CZ28977874
Created by © 2018 WebCreative.info
All rights reserved.
Newsletter
Přihlásit se k odběru novinek